Uslovi korištenja

Dobrodošli na zvaničnu prezentaciju ELTA televizije (u daljem tekstu: „ELTA„). ELTA Vam omogućava korištenje sadržaja i usluga svoje veb prezentacije pod dole navedenim uslovima. Ovi Uslovi korištenja se primjenjuju na sve sadržaje veb sajta ELTE.

Smatra se da je svako lice koje pristupi ovom veb sajtu ili bilo kom njegovom dijelu u potpunosti upoznato sa Uslovima korištenja, kao i svim eventualnim rizicima, te da iste razumije i prihvata u cijelosti, kao i da sadržaj i usluge ovog veb sajta koristi isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

Autorska prava

ELTA je jedini vlasnik autorskih prava svih dostupnih sadržaja. Neovlašteno korištenje bilo kog dijela ovog veb sajta bez pisane dozvole ELTE (uključujući,  neovlašteno korištenje od strane posjetilaca u svrhe koje nisu lične, prenos bilo kog dijela veb sajta u drugim medijima i sl.) smatra se kršenjem autorskih prava ELTE, te je u tom slučaju ELTA ovlaštena da ostvari sudsku zaštitu svojih prava i zahtijeva odgovarajuću naknadu štete.

ELTA zadržava pravo izmjene, ukidanja (privremenog ili trajnog) bilo kog sadržaja na veb sajtu bez obaveze prethodne najave.

Zaštita privatnosti

ELTA poštuje privatnost svojih korisnika i posjetilaca veb sajta. Podatke iz procesa registracije, kao i ostale podatke o korisniku koji posjećuju ELTA veb sajt, ELTA neće davati na uvid trećoj strani.

Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulisana zakonom i u slučaju teškog kršenja Uslova korištenja.

Izmjene i dopune Uslova korištenja

ELTA zadržava pravo izmjene i dopune ovih Uslova korištenja u bilo kom trenutku, bez prethodne najave. ELTA neće biti odgovorna za moguće posljedice koje proisteknu iz takvih promjena.