TV raspored za ELTA HD

Ponedjeljak

Ponedjeljak, 11. novembar 2019. goine

06:30 Skrivena kamera, humoristički program
07:00 Horoskop
07:05 Tomica i prijatelji, crtani film
07:30 Kuhinjica, emisija o kulinarstvu
07:45 Telekupovina
08:00 Putokazi, dokumentarni program (R)
08:30 Telekupovina
08:55 Horoskop (R)
09:00 Putujte sa nama, reportaža (1037)
09:30 TV ordinacija (717)
10:00 100 svjetskih čuda (R)
10:30 Telekupovina
11:00 Operativci, serija (48/85) (R)
11:45 Skrivena kamera
12:15 Telekupovina
12:30 Biljana za Vas
13:30 Ženski kutak (R)
14:30 Telekupovina
15:00 Ljubavnici i tajne, serija (2/20) (R)
15:45 Telekupovina
16:00 Operativci, serija (48/85) (R)
17:00 Kafa u 5, zabavni program
18:00 Prijedorska hronika
18:30 Ljubavnici i tajne, serija (3/20)
19:15 Tomica i prijatelji, crtani film (R)
19:30 Vreme je na mojoj strani, muzička emisija (38)
20:00 Moja priča, zabavna emisija
20:30 Borac, sportska emisija
21:00 Operativci, serija (49/85)
22:00 Dok nas laži ne rastave, triler
00:00 Prijedorska hronika (R)
00:25 Moja priča, zabavna emisija (R)
00:55 Noćni program

*Zadržavamo pravo izmjene programa

Utorak

Utorak, 12. novembar 2019. godine

06:30 Skrivena kamera, humoristički program
07:00 Horoskop
07:05 Tomica i prijatelji, crtani film
07:30 Kuhinjica, emisija o kulinarstvu
07:45 Telekupovina
08:00 Kafa u 5, zabavna emisija HD (R)
08:55 Horoskop (R)
09:00 Putujte sa nama, reportaža (1038)
09:15 Telekupovina
09:30 TV ordinacija (718)
10:00 Prijedorska hronika (R)
10:30 Telekupovina
11:00 Operativci, serija (49/85) (R)
12:00 Telekupovina
12:30 Vreme je na mojoj strani, muzička emisija (38) (R)
13:00 Moja priča, zabavna emisija (R)
13:30 Borac, sportska emisija (R)
14:00 ABS show
15:00 Ljubavnici i tajne, serija (3/20) (R)
15:45 Telekupovina
16:00 Operativci, serija (49/85) (R)
17:00 Kafa u 5, zabavni program
18:00 Hercegovačka hronika
18:30 Ljubavnici i tajne, serija (4/20)
19:15 Tomica i prijatelji, crtani film (R)
19:30 Vreme je na mojoj strani, muzička emisija (39)
20:00 Banjalučka hronika
21:00 Operativci, serija (50/85)
22:00 Tajna moje majke, triler
00:00 Hercegovačka hronika (R)
00:30 Banjalučka hronika (R)
01:20 Noćni program

*Zadržavamo pravo izmjene programa

Srijeda

Srijeda, 13. novembar 2019. godine

06:30 Skrivena kamera, humoristički program
07:00 Horoskop
07:05 Tomica i prijatelji, crtani film
07:30 Kuhinjica, emisija o kulinarstvu
07:45 Telekupovina
08:00 Kafa u 5, zabavni program HD (R)
08:55 Horoskop (R)
09:00 Putujte sa nama, reportaža (1039)
09:15 Telekupovina
09:30 TV ordinacija (719)
10:00 Hercegovačka hronika (R)
10:30 Telekupovina
11:00 Operativci, serija (50/85) (R)
12:00 Telekupovina
12:30 Vreme je na mojoj strani, muzička emisija (39) (R)
13:00 Putujte sa nama, reportaža (1039) (R)
13:15 Telekupovina
13:30 Banjalučka hronika (R)
14:30 Telekupovina
15:00 Ljubavnici i tajne, serija (4/20) (R)
15:45 Telekupovina
16:00 Operativci, serija (50/85)
17:00 Kafa u 5, zabavni program
18:00 Hronika dobojske regije
18:30 Ljubavnici i tajne, serija (5/20)
19:15 Tomica i prijatelji, crtani film (R)
19:30 Vreme je na mojoj strani, muzička emisija (40)
20:00 U sred srijede, intervju HD
20:40 Potrošačka zona, magazin posvećen potrošačkoj kulturi (27)
21:00 Operativci, serija (51/85)
22:00 Kakva majka takva kći, triler
00:00 Hronika dobojske regije (R)
00:30 U sred srijede, intervju HD (R)
01:00 Noćni program

*Zadržavamo pravo izmjene programa

Četvrtak

Četvrtak, 14. novembar 2019. godine

06:30 Skrivena kamera, humoristički program
07:00 Horoskop
07:05 Tomica i prijatelji, crtani film
07:30 Kuhinjica, emisija o kulinarstvu
07:45 Telekupovina
08:00 Kafa u 5, zabavni program HD (R)
08:55 Horoskop (R)
09:00 Putujte sa nama, reportaža (1040)
09:15 Telekupovina
09:30 TV ordinacija (720)
10:00 Hronika dobojske regije (R)
10:30 Telekupovina
11:00 Operativci, serija (51/85) (R)
12:00 Sport za sve
12:30 Vreme je na mojoj strani, muzička emisija (40) (R)
13:00 Putujte sa nama, reportaža (1040) (R)
13:15 Telekupovina
13:30 U sred srijede, intervju HD
14:00 Potrošačka zona, magazin posvećen potrošačkoj kulturi (27) (R)
14:30 Telekupovina
15:00 Ljubavnici i tajne, serija (5/20) (R)
15:45 Telekupovina
16:00 Operativci, serija (51/85) (R)
17:00 Kafa u 5, zabavni program
18:00 Hronika Istočnog Sarajeva
18:30 Ljubavnici i tajne, serija (6/20)
19:15 Tomica i prijatelji, crtani film (R)
19:30 Vreme je na mojoj strani, muzička emisija (41)
20:00 Argument više, informativna emisija
21:00 Operativci, serija (52/85)
22:00 Skitnica Henri Lukas, triler
00:00 Hronika Istočnog Sarajeva (R)
00:30 Argument više, informativna emisija (R)
01:30 Noćni program

Petak

Petak, 15. novembar 2019. godine

06:30 Skrivena kamera, humoristički program
07:00 Horoskop
07:05 Tomica i prijatelji, crtani film
07:30 Kuhinjica, emisija o kulinarstvu
07:45 Telekupovina
08:00 Kafa u 5, zabavni program HD (R)
08:55 Horoskop (R)
09:00 Putujte sa nama, reportaža (1041)
09:15 Telekupovina
09:30 TV ordinacija (721)
10:00 Hronika Istočnog Sarajeva (R)
10:30 Telekupovina
11:00 Operativci, serija (52/85) (R)
12:00 Telekupovina
12:30 Vreme je na mojoj strani, muzička emisija (41) (R)
13:00 Putujte sa nama, reportaža (1041) (R)
13:15 Telekupovina
13:30 Argument više, informativna emisija (R)
14:30 Telekupovina
15:00 Ljubavnici i tajne, serija (6/20) (R)
15:40 Telekupovina
16:00 Operativci, serija (52/85) (R)
17:00 Kafa u 5, zabavni program
18:00 Hronika posavsko podrinjske regije
18:30 Stilgram, zabavna emisija (1)
19:15 Tomica i prijatelji, crtani film (R)
19:30 Vreme je na mojoj strani, muzička emisija (42)
20:00 Priče s kamena, reportažni serijal
20:30 Lady of Wine, emisija o vinima
21:00 Operativci, serija (53/85)
22:00 Devetke, triler
23:50 Hronika posavsko podrinjske regije (R)
00:15 Priče s kamena, reportažni serijal (R)
00:45 100 svjetskih čuda (R)
01:15 Noćni program

Subota

Subota, 16. novembar 2019. godine

07:00 Horoskop
07:05 Tomica i prijatelji, crtani film
07:45 Telekupovina
08:00 Kafa u 5, zabavni program (R)
08:55 Horoskop (R)
09:00 Telekupovina
09:30 Autoshop magazin
10:00 Tomica i prijatelji, crtani film (R)
10:30 Telekupovina
10:45 Hronika posavsko podrinjske regije (R)
11:00 Sport za sve (R)
11:30 Telekupovina
12:00 Stilgram, zabavna emisija (1) (R)
12:45 Potrošačka zona, magazin posvećen potrošačkoj kulturi (27) (R)
13:15 Telekupovina
13:30 100 svjetskih čuda (R)
14:00 Impuls znanja, emisija za studente (1)
15:00 Telekupovina
15:15 Priče s kamena, reportažni serijal (R)
15:45 Telekupovina
16:00 Kakva majka takva kći, triler (R)
18:00 Azbuka zdravlja, emisija o zdravlju
19:00 Operativci, serija (49/85) (R)
20:00 Moja priča, zabavna emisija (R)
20:30 Lady of Wine, emisija o vinima (R)
21:00 Blokbaster vikendom: Ostrvo, sf triler (R)
23:05 Horor subotnje večeri: Dnevnici zombija
01:00 Devetke, triler (R)
03:00 Noćni program

*Zadržavamo pravo izmjene programa

Nedjelja

Nedjelja, 17. novembar 2019. godine

07:00 Horoskop
07:05 Tomica i prijatelji, crtani film
07:45 Telekupovina
08:00 Priče s kamena, reportažni serijal (R)
08:30 Telekupovina
08:55 Horoskop (R)
09:00 Autoshop magazin (R)
09:30 Telekupovina
10:00 100 svjetskih čuda (R)
10:30 Telekupovina
10:45 Azbuka zdravlja, emisija o zdravlju (R)
11:30 Telekupovina
12:00 Operativci, serija (50/85) (R)
12:45 Telekupovina
13:00 Priče s kamena, reportažni serijal (R)
13:30 Telekupovina
13:45 Ljubavnici i tajne, serija (6/20) (R)
14:30 Operativci, serija (51/85) (R)
15:30 Telekupovina
16:00 Tajna moje majke, triler (R)
18:00 Ženski kutak
19:00 Operativci, serija (52/85) (R)
20:00 Putokazi, dokumentarni program
20:30 100 svjetskih čuda (R)
21:00 Blokbaster vikendom: Slom, triler
23:05 Ženski kutak (R)
00:00 Putokazi, dokumentarni program (R)
00:25 Dnevnici zombija, horor (R)
02:00 Noćni program

*Zadržavamo pravo izmjene programa