TV raspored za ELTA HD

Ponedjeljak

Ponedjeljak, 17. januar 2022. godine


06:30 Skrivena kamera, humoristički program
07:00 Horoskop
07:05 Šareni svijet, emisija za djecu
07:30 Kuhinjica, emisija o kulinarstvu
07:45 Telekupovina
08:00 Azbuka zdravlja, emisija o zdravlju (R)
08:55 Horoskop (R)
09:00 Putujte sa nama, reportaža (1597)
09:15 Telekupovina
09:30 Serijski program
10:00 Dokumentarni program
10:30 Telekupovina
11:00 Serijski program
12:00 Skrivena kamera
12:15 Telekupovina
12:30 Biljana za Vas
13:30 Ženski kutak (R)
14:30 Telekupovina
15:00 Serijski program
15:30 Telekupovina
16:30 Kuhinjica, emisija o kulinarstvu (R)
17:00 Kafa u 5, zabavni program
18:00 Atlas, turistička emisija
18:30 Serijski program
19:15 Putujte sa nama, reportaža (1596) (R)
19:30 Skrivena kamera
20:00 Moja priča, zabavna emisija
20:30 Zdravlje i stil, lifestyle magazin (91)
21:00 Serijski program
21:45 Elta koncert: Elemental
23:15 Moja priča, zabavna emisija (R)
23:45 Atlas, turistička emisija (R)
Noćni program

 


Utorak

*Zadržavamo pravo izmjene programa

Utorak, 18. januar 2022. godine


06:30 Skrivena kamera, humoristički program
07:00 Horoskop
07:05 Šareni svijet, emisija za djecu
07:30 Kuhinjica, emisija o kulinarstvu
07:45 Telekupovina
08:00 Kafa u 5, zabavna emisija HD (R)
08:50 Horoskop (R)
09:00 Putujte sa nama, reportaža (1598)
09:15 Telekupovina
09:30 Serijski program
10:00 Dokumentarni program (R)
10:30 Telekupovina
11:00 Serijski program
12:00 Telekupovina
12:30 Putokazi, dokumentarni serijal (R)
13:00 Moja priča, zabavna emisija (R)
13:30 Putujte sa nama, reportaža (1597) (R)
14:00 ABS show
15:00 Serijski program
15:30 Telekupovina
16:00 Moja priča (R)
16:30 Kuhinjica, emisija o kulinarstvu (R)
17:00 Kafa u 5, zabavni program
18:00 Tech Lifestyle, emisija o novim tehnologijama
18:30 Serijski program
19:15 Putujte sa nama, reportaža (1597) (R)
19:30 Skrivena kamera
20:00 Tradicija i običaji. putopisna reportaža drugi dio
20:30 Manastiri u Krajini: Manastir Krupa
21:00 Oči u oči – objektivno, intervju
21:45 Serijski program
22:20 Elta koncert: TBF
23:45 Tradicija i običaji. putopisna reportaža drugi dio
00:15 Manastiri u Krajini: Manastir Krupa
Noćni program

 

Srijeda

*Zadržavamo pravo izmjene programa

Srijeda, 19. januar  2022. godine


06:30 Skrivena kamera, humoristički program
07:00 Horoskop
07:05 Šareni svijet, emisija za djecu
07:30 Kuhinjica, emisija o kulinarstvu
07:45 Telekupovina
08:00 Kafa u 5, zabavna emisija HD (R)
08:55 Horoskop (R)
09:00 Putujte sa nama, reportaža (1599)
09:15 Telekupovina
09:30 Serijski program
10:00 Dokumentarni program
10:30 Telekupovina
11:00 Serijski program
12:00 Telekupovina
12:30 Kuhinjica, emisija o kulinarstvu (R)
13:00 Putujte sa nama, reportaža (1598) (R)
13:15 Telekupovina
13:30 Banjalučka hronika (R)
14:30 Telekupovina
15:00 Serijski program
15:30 Telekupovina
16:00 Tech Lifestyle, emisija o novim tehnologijama (R)
16:30 Kuhinjica, emisija o kulinarstvu (R)
17:00 Kafa u 5, zabavni program
18:00 Kuda ide Vojvodina, kolažna emisija
18:30 Serijski program
19:15 Putujte sa nama, reportaža (1588) (R)
19:30 Skrivena kamera
20:00 Oči u oči – objektivno, intervju (R)
20:40 Putujte sa nama, reportaža (1597) (R)
21:00 Serijski program
21:45 Elta koncert: SARS
23:30 Moja priča, zabavna emisija (R)
00:00 Oči u oči – objektivno, intervju (R)
Noćni program

 


Četvrtak

*Zadržavamo pravo izmjene programa

Četvrtak, 20. januar 2022. godine


06:30 Skrivena kamera, humoristički program
07:00 Horoskop
07:05 Šareni svijet, emisija za djecu
07:30 Kuhinjica, emisija o kulinarstvu
07:45 Telekupovina
08:00 Kafa u 5, zabavna emisija HD (R)
08:55 Horoskop (R)
09:00 Putujte sa nama, reportaža (1600)
09:15 Telekupovina
09:30 Serijski program
10:00 Dokumentarni program
10:30 Telekupovina
11:00 Serijski program
12:00 Sport za sve
12:30 Skrivena kamera (R)
13:00 Putujte sa nama, reportaža (1599) (R)
13:15 Telekupovina
13:30 Moja priča (R)
14:00 Šareni svijet, emisija za djecu (R)
14:30 Telekupovina
15:00 Serijski program
15:30 Telekupovina
16:00 Kuda ide Vojvodina, kolažna emisija (R)
16:30 Kuhinjica, emisija o kulinarstvu (R)
17:00 Kafa u 5, zabavni program
18:00 Moda i stil, modni magazin
18:30 Serijski program
19:15 Muzički program
19:30 Skrivena kamera
20:00 Hronika Istočnog Sarajeva
20:30 Moda i stil, modni magazin (R)
21:00 Serijski program
21:45 Elta koncert: Atomsko sklonište
23:30 Hronika Istočnog Sarajeva (R)
00:00 Moda i stil, modni magazin
Noćni program

Petak

*Zadržavamo pravo izmjene programa

Petak, 21. januar 2022. godine

06:30 Skrivena kamera, humoristički program
07:00 Horoskop
07:05 Šareni svijet, emisija za djecu
07:30 Kuhinjica, emisija o kulinarstvu
07:45 Telekupovina
08:00 Kafa u 5, zabavna emisija HD (R)
08:55 Horoskop (R)
09:00 Putujte sa nama, reportaža (1601)
09:15 Telekupovina
09:30 Serijski program
10:00 Ddokumentarni program
10:30 Telekupovina
11:00 Serijski program
12:00 Telekupovina
12:30 Putujte sa nama, reportaža (1595)
13:00 Skrivena kamera (R)
13:15 Telekupovina
13:30 Hronika Istočnog Sarajeva (R)
14:00 Skrivena kamera (R)
14:30 Telekupovina
15:00 Serijski program
15:30 Telekupovina
16:00 Moda i stil, modni magazin (R)
16:30 Kuhinjica, emisija o kulinarstvu (R)
17:00 Kafa u 5, zabavni program
18:00 Dokumentarni program (R)
18:30 Serijski program
19:15 Muzički program
19:35 Skrivena kamera
20:00 Priče s kamena, reportažni serijal
20:30 Tradicija i običaji, dokumentarna emisija (1/10)
21:00 Serijski program
21:45 Elta koncert: Galija
23:00 Moda i stil, modni magazin (R)
23:30 Stiligram, zabavna emisija (R)
Noćni program

Subota

*Zadržavamo pravo izmjene programa

Subota, 22. januar 2022. godine

07:00 Horoskop
07:05 Banjalučka hronika (R)
07:45 Telekupovina
08:00 Kafa u 5, zabavni program (R)
08:55 Horoskop (R)
09:00 Telekupovina
09:30 Autoshop magazin
10:00 Vrapčići, koncert
11:00 Sport za sve (R)
11:30 Telekupovina
12:00 Serijski program (R)
12:45 Atlas, turistička emisija (R)
13:15 Telekupovina
13:30 Serijski program (R)
14:00 Impuls znanja, magazin
15:00 Telekupovina
15:15Serijski program (R)
15:45 Telekupovina
16:00 Ženski kutak (R)
17:00 Biljana za Vas (R)
18:00 Tragači uspomena
19:00 Azbuka zdravlja, emisija o zdravlju
20:00 Stiligram, zabavna emisija
20:30 Serijski program (R)
21:00 Filmski program (R)
23:00 Serijski program (R)
Serijski program (R)

Nedjelja

*Zadržavamo pravo izmjene programa

Nedjelja, 23. januar 2022. godine

06:55 Horoskop
07:00 Tradicija i običaji, dokumentarna emisija (1/10) (R)
07:30 Putokazi (R)
08:00 Priče s kamena, reportažni serijal (R)
08:30 Telekupovina
08:55 Horoskop (R)
09:00 Autoshop magazin (R)
09:30 Telekupovina
10:00 Azbuka zdravlja, emisija o zdravlju (R)
10:45 Kuhinjica, emisija o kulinarstvu (R)
11:15 Telekupovina
11:30 Tragači uspomena (R)
12:00 Tradicija i običaji, dokumentarna emisija (1/10) (R)
12:30 Telekupovina
13:00 Serijski program (39/85) (R)
13:30 Telekupovina
13:45 Serijski program
14:30 Serijski program (40/85) (R)
15:00 Moja priča (R)
15:30 Telekupovina
16:00 Azbuka zdravlja, emisija o zdravlju (R)
16:45 Skrivena kamera
17:00 Priče s kamena, reportažni serijal (R)
17:30 Zdravlje i stil, lifestyle magazin (R)
18:00 Ženski kutak, zabavna emisija
19:00 Serijski program
20:00 Putokazi, putopisni serijal
20:30 Tech Lifestyle, emisija o novim tehnologijama (R)
21:00 Filmski program
23:00 Ženski kutak (R)
23:45 Putokazi, dokumentarni program (R)

*Zadržavamo pravo izmjene programa