Impressum

Jelena Bojanić

Glavni i odgovorni urednik

jelena.bojanic@elta-kabel.com

+387 70 310-014

OSNOVNI PODACI

„ELTA MEDIA GROUP“ d.o.o. Banja Luka
Jovana Dučića 23A., 78 000 Banja Luka, BiH
Tel: +387 70 310 014, Fax: +387 70 310 016
JIB: 4403933740007, Mat.br: 11134092
NLB Razvojna banka
Ž.R. 562-099-81298725-52
Devizni Ž.R. 16073989