Impressum

Dejan Rakita

Glavni i odgovorni urednik

dejan.r@elta-kabel.com

+387 70 310-014

Marijana Savić

Urednik informativnog programa

marijana.savic@elta-kabel.com

+387 70 310-016

Darinka Guzijan

Marketing menadžer

darinka.guzijan@elta-kabel.com

+387 70 310-013

Mileva Maličević

Marketing  menadžer

mileva.ninkovic@elta-kabel.com

+387 70 310-013

OSNOVNI PODACI
STIJENA HERC d.o.o.
Adresa: Kneza Lazara 23, 88380 Ljubinje; RS, BiH

ELTA TELEVIZIJA
Adresa: Jovana Dučića 23A; 78000 Banjaluka; RS, BiH
Telefon/Fax: +387 70 310 016

JIB: 4013934600007
Matični broj: 1945190

Žiro račun: NLB Razvojna banka 562-008-80783030-81