GOSPODAR PRSTENOVA: POVRATAK KRALJA, nedjelja, 12. januar od 21:00

Vrijeme je odluke… kraj je sve bliže…

Nema pobjede bez gubitka…
Nema trijumfa bez patnje,
ni slobode bez žrtava

Kraj je došao, a neprijateljsko oko je sve jače

Svaka staza kojom su se probijali kroz divljinu, pustoš i rat
vodila je ka jednom putu

Kucnuo je čas za konačni obračun svjetla i tame
Došao je trenutak da postanu ono za šta su rođeni
Vrijeme je da se putovanje završi

GOSPODAR PRSTENOVA: POVRATAK KRALJA, nedjelja, 12. januar od 21:00
subota, 18. januar od 21:00