Sjeverna zemlja, nedjela 1. decembar od 21:00

Od žrtve do heroja je dug samotan put popločan suzama

Bijeg od porodičnog nasilja vratiće je u isti pakao

Tamo gdje je trebala da bude sigurna, tamo gdje je htjela da bude obična majka i žena

Teška prošlost će je gurnuti na samu ivicu ambisa

Poniženja će je natjerati da podvuče crtu, a nepravda će joj dati snage da objavi rat

Jer vrijeme je da svijet koji gazi žene bude zauvijek srušen

Charlize Theron, Frances McDormand i Woodie Harleson

Sjeverna zemlja

nedjelja 1. decembar

i subota 6. decembar od 21:00