POSLJEDNJI SAMURAJ, nedjelja 24. novembar od 21:00

U licu neprijatelja i srcu čovjeka živi duša ratnika

Nekada je bio uzoran američki oficir, ali je upravo zbog toga izgubio sebe

Sudbina mu je dana novu šansu u svijetu koji nikada nije vidio
Ponos koji nikada nije osjetio
Među ljudima koje je nekada gledao preko nišana
Jer u licu neprijatelja i srcu čovjeka živi duša ratnika

Tom Cruise kao

POSLJEDNJI SAMURAJ, nedjelja 24. novembar
i subota, 30. novembar, od 21:00