APALUZA, nedjelja 3. novembar od 21:00

Zakon po kojem živiš je zakon po kojem ćeš umrijeti…

Dva čuvara pravde laki na obaračima
i jedna žena sa jasnim ciljem
doći će u prašnjavi grad u kojem vrijedi samo riječ beskrupuloznog rančera

Da vam ispričaju priču o izdaji, osveti, olovu, emocijama i pravdi
Es Harris, Viggo Mortensen, Jeremy Irons i Rene Zellweger

Znaju da je zakon po kojem živiš, zakon po kojem ćeš umrijeti

APALUZA, nedjelja 3. novembar od 21:00
i subota, 9. novembar, od 21:00