KONSTANTIN, nedjelja, 27. oktobar, od 21:00

Pakao ga želi, nebo ga neće, zemlja ga treba

Hodao je Dolinom smrti i vratio se da vašu dušu spasi od demona
jer svako iskupljenje ima svoju cijenu
Vremena je sve manje, sile mraka su sve jače
Sat otkucava pred odlučujuću bitku između svjetla i tame, a odluka je u njegovim rukama

KONSTATIN, nedjelja, 27. oktobar, od 21 čas
subota, 2. novembar, od 21:00